×

image
image
Nhũ hương - Papyreiferra
Số lượng

Chi tiết sản phẩm

Nhang nhũ hương ngoài việc dùng trong tưởng nhớ Ông Bà Tổ Tiên, bạn cóđ thể dùng để thư giãn khi cần thiết.  Nhang được kết hợp với bột gỗ và hạt nhũ hương được xoay nhuyễn.

Mổi lần sử dụng đốt một cây, thời gian từ 1 đến 1 tiếng 30 phút

Loading…
Loading…